Sametová revoluce v hodinách dějepisu

V letošním roce si naše země připomněla 30. výročí od pádu komunistického režimu v Československu. O této významné události jsme si vyprávěli v hodinách dějepisu, shlédli mnoho autentických videí z listopadových dní roku 1989 a vytvořili plakát shrnující nejdůležitější dění sametové revoluce. Každá z tříd se zaměřila na určité téma – šesťáci se vrhli na malování hesel a transparentů, které se objevily během listopadových demonstrací v Praze, sedmáci hledali informace k významným revolucím v dějinách lidstva, děvčata z osmého ročníku se zaměřila na nejdůležitější události sametové revoluce až po volbu Václava Havla prezidentem. Devátý ročník vytvořil seznam nejpodstatnějších mezníků československých dějin, vedoucích právě k sametové revoluci. Poslední hodinu jsme si všechny informace utřídily a završili naše snažení písní od Jaroslava Hutky – Náměšť.