Rok 2015
Rozhodnutí o přijetí k PŠD

Rozhodnutí o přijetí k PŠD

Dne 24. dubna 2018 proběhl ve škole zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2018/2019.
K zápisu se dostavilo se svými rodiči 14 dětí, rodiče dvou dětí požádali o odklad povinné školní docházky o 1 školní rok.
Pro školní rok 2018/2019 byly k povinné školní docházce přijaty děti s těmito jednacími čísly:
39/2018/ZS/1, 40/2018/ZS/1, 41/2018/ZS/1, 42/2018/ZS/1, 43/2018/ZS/1, 45/2018/ZS/1, 46/2018/ZS/1, 47/2018/ZS/1, 49/2018/ZS/1, 50/2018/ZS/1, 51/2018/ZS/1, 52/2018/ZS/1 Mgr. Věra Matějů