Rok 2015
Prezentace obce v německém jazyce

Prezentace obce v německém jazyce

Žáci 9.ročníku si zkusili provést formou prezentace prohlídku naší obce. Vžili se do situace, že k nám přijel občan hovořící německy na návštěvu a chtěl by základní orientaci po obci. Žáci si dělali přípravu – vytiskli si plánek obce a popsali jednotlivé objekty. Poté jenom přidali pár slovíček, sloves, předložek a výsledek po necelých dvou letech setkání s druhých cizím jazykem nebyl vůbec špatný- krásná procházka s německým výkladem a popisem.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.