Rok 2015
Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů

V pátek 3. 5. proběhla ve 3. ročníku beseda k tématu prevence dětských úrazů. Program probíhal částečně teoreticky, ale i prakticky. V první části pracovali žáci ve skupinách a společně tvořili nebezpečné modelové situace. Následovala teoretická část s kvízem. Program byl uzavřen praktickou ukázkou nácviku masáže srdce.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.