Mimořádné opatření MZ ze dne 10.3.2020

Předáváme na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Opatření týkající se zákazu přítomnosti žáků se nevztahuje na děti z mateřských škol, tzn., že provoz mateřských škol není prozatím tímto opatřením dotčen!

Doporučujeme sledovat webové stránky příslušných ústředních správních orgánů.

Informace ministra zdravotnictví k uzavření ZŠ a SŠ

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020