ERASMUS
HAPPY POSTCROSSING

HAPPY POSTCROSSING

Ve středu 17. 10. 2018 se žáci 6. třídy zapojili do Postcrossingu, což je mezinárodní projekt umožňující výměnu pohlednic. Hlavním jazykem tohoto projektu je angličtina. Své první dvě pohlednice poslali do Německa a Ruska a už netrpělivě čekají, až dorazí k adresátům. Pak už se mohou těšit, jaké pohlednice, od koho a z jaké země obdrží na oplátku. Budeme je průběžně zveřejňovat v záložce ERASMUS+/Postcrossing. Kristýna Machová