Rok 2015
Halloween ve čtvrté třídě

Halloween ve čtvrté třídě

Ve středu 25.10. 2017 přišli do školy žáci čtvrtého ročníku oblečeni ve strašidelných kostýmech. V tento den jsme se společně domluvili, že se budeme učit netradičně a zároveň si připomeneme americký svátek Halloween, o kterém se učíme v anglickém jazyce – jako součást reálií VB. Žáci byli rozděleni do týmů, kde pak pracovali společně. Vyzkoušeli si tradiční hry / apple on the string, …/. Všem žákům se toto netradiční dopoledne líbilo. Ladislava Buchtová

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.