Rok 2019/2020
Exkurze Brno – 2. stupeň

Exkurze Brno – 2. stupeň

V pátek 18. 10. se žáci celého 2. stupně vydali na exkurzi do Brna. Každý ročník měl svůj individuální program. Šesťáci navštívili Moravské zemské muzeum na Zelném trhu a seznámili se s nejstarším obdobím lidských dějin až po 6. století n. l. Sedmákům expozice Velká Morava přiblížila historii života na Moravě od příchodu Slovanů v 6. století až po zánik Velké Moravy na konci 10. století. Osmý a devátý ročník se zúčastnil projektu Totalita – multimediální původce 1948-1989, který si kladl za cíl prostřednictvím videomappingu přiblížit dobovou atmosféru předlistopadového období. Věříme, že si žáci exkurzi užili a výuka mimo školu je bavila a obohatila o nové zážitky a dojmy.