ERASMUS
Erasmus Days a cvičení v přírodě

Erasmus Days a cvičení v přírodě

Základní škola a mateřská škola Sněžné, p.o. / koordinátor projektu se svým týmem / uspořádali pro žáky, rodiče a širší veřejnost Erasmus Days 2019 .

Žáci 2. – 9. ročníku byli rozděleni do osmi týmů, které navštěvovaly jednotlivá stanoviště v budově školy a plnily zadané úkoly. Na každém stanovišti se žáci dozvěděli něco zajímavého o EU. Následně si každý tým do předem připraveného formuláře lepil a zaznamenával informace z jednotlivých stanovišť. Výstupy z akce je možné shlédnout v budově školy. Tato akce pokračovala druhý den cvičením v přírodě.

Erasmus Days 2019 – stanoviště

  1. Výtvarná dílna
  2. Slavné osobnosti
  3. Netradiční sporty
  4. Fauna a flora v Evropě
  5. Co je Erasmus+?
  6. Evropa
  7. Vlajky a státy
  8. Literatura

Do Erasmus Days bylo zaregistrováno přes 3 300 akcí a Česká republika patří s více než 130 k nejaktivnějším zemím.

V pátek 11. 10. se pak pro žáky  2. – 9. ročníku konala akce cvičení v přírodě. Žáci byli rozděleni v osmi týmech a na osmi stanovištích plnili různé úkoly. Stanoviště s úkoly nachystali pro své spolužáky žáci 9. ročníku.  Během dopoledne prošli žáci trasu, na které si mohli vyzkoušet různé dovednosti (např. navigaci, křížovky, paměťovou hru, topografické značky, aj.). Počasí se vydařilo a úkoly na stanovištích se žákům líbili.