Rok 2015
Dopoledne na dopravním hřišti

Dopoledne na dopravním hřišti

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se zúčastnili výukového programu – Dopravní výchova pro děti. Nejdříve proběhla teoretická část, kde byli seznámeni např. s povinnou výbavou kola, zopakovali si základní dopravní značky, pravidla silničního provozu, pravidla a chování mladého cyklisty. Poté následovala praktická část na dopravním hřišti. Vyškolený pracovník nejprve žáky seznámil s celým prostorem dopravního hřiště, upozornil je na záludná místa, kde je nutné dbát zvýšené opatrnost. Znovu si zopakovali dopravní značky, pravidlo pravé ruky, připomněl ohleduplnost vůči chodcům. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina dostala kola a mohla jezdit. Druzí byli chodci. Skupiny se několikrát vyměnily. Na závěr pan školitel zhodnotil chování žáků cyklistů – chodců. Většina žáků se umí správně chovat na dopravním hřišti, dodržuje pravidla stanovená pro cyklisty a chodce. Na jaře přijedou tito žáci do Nového Města n. Moravě znovu. Pokud úspěšně složí zkoušku z dopravní výchovy, bude jim vystaven „Průkaz mladého cyklisty.“ Držme jim palce.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

Dopravní hřiště