ERASMUS
Divadlo ve 3. třídě

Divadlo ve 3. třídě

English Drama Club – Little Red Riding Hood

Ve středu 11.12. členové anglického dramatického kroužku /5. ročník/ zahráli žákům třetího ročníku pohádku Little Red Riding Hood / Červená karkulka /. Nácvik pohádky trval asi měsíc a půl. Mladí herci pilně trénovali – každý týden před vyučováním. Představení se jim moc povedlo. Po pohádce následovaly aktivity k této pohádce. Každý člen kroužku utvořil skupinu tří žáků ze třetího ročníku. Ten pak dohlížel a pomáhal při vypracování pracovního listu k pohádce. Všem se zahraná pohádka líbila a budeme se těšit na další nacvičenou pohádku.