• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Cvičení v přírodě

Cvičení v přírodě

V pátek 13. října uspořádali žáci 9. ročníku cvičení v přírodě. Všechny žáky školy si rozdělili do 10 družstev. Na zvolené trase bylo deset stanovišť, na kterých se žáci snažili získat co nejvíce bodů. Úkoly prověřily jak vědomosti žáků, tak i jejich fyzickou zdatnost. Drobný materiál na zajištění této aktivity byl hrazen z dotace Kraje Vysočina z programu MA 21 a Zdraví 2020.

Výsledky:

  1. místo – skupina pod vedením Martina Charváta
  2. místo – 2 skupiny pod vedením Markéty Kučerové a Martina Jindry
  3. místo – skupina pod vedením Anežky Jelínkové a Martina Šolce

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.