ERASMUS
Anglický kroužek – The wolf and the kids

Anglický kroužek – The wolf and the kids

Žáci kroužku English drama club v současné době nacvičují anglickou pohádku The wolf and the kids / O kůzlátkách/. Aktivně nacvičují svoje role. Dále také pracují i na přidaných aktivitách, kde procvičují a rozšiřují své jazykové dovednosti.