Adaptační kurz

Adaptační kurz proběhl ve dnech 19. – 21.10.2016 na pionýrské ubytovně v Pusté Rybné.
Jeho cílem bylo stmelení kolektivu sedmého ročníku a podpora rozvoje zdravého klima ve třídě, protože v kolektivu panovala disharmonie. Program adaptačního kurzu zajišťovali dva instruktoři CA Kulička, kteří žáky vhodnými aktivitami vedli k podpoře důvěry a spolupráce mezi spolužáky navzájem. Žáci si tak mohli během tří dnů vyzkoušet skupinový pohyb na jednom páru lyží, nízké lanové aktivity, zahrát čaroděje, na pašeráky či na ovčáka, potrénovat pamět, zkusit postavit máj nebo pochodovat s moa, postavit trůn pro faraóna a v neposlední řadě i vyzkoušet střebu z luku či foukačky.
S průběhem kurzu jsme byli všichni velice spokojeni. Věříme, že u žáků nastartoval správný rozvoj třídního klima.

                                                                                                                                                      Mgr.  Jaroslava Machalová

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

Adaptační kurz