Rok 2020/2021
11. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU

11. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU

V letošním školním roce se opět zúčastňujeme česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebe v próze. Do projektu se zapojí žáci ze 4. a 5. ročníku, celkem 25 žáků.  Žáci mohou vyrábět záložky rozmanitých tvarů, různých velikostí a pomocí libovolné techniky (např. malování, kreslení, háčkování, drátování, koláž) na určené téma. Se svou partnerskou školou si pak společně dohodneme i rozměry záložek, které budou žáci pro své kamarády vyrábět. Žáci mohou záložky vyrábět například na vyučování, ve školní knihovně, v rámci kroužkové činnosti nebo ve školním klubu dětí. Všichni žáci mohou na rub záložky například napsat autora a název knihy svou emailovou adresu nebo svůj kontakt na sociální sítě, popřípadě svou klasickou poštovní adresu, aby mohli mezi sebou nadále komunikovat i po oficiálním ukončení česko-slovenského projektu. Například mohou vyrábět záložky do čítanky nebo do některé jiné učebnice.