Rok 2015
Platba ŠD

Platba ŠD

Výběr školného za září – prosinec za školní družinu se provádí v termínu od 22.10. do 2.11.2018, a to v částce 4 x 150,- Kč /celkem 600,-Kč/.
Pouze ranní družina 50 Kč/měsíc.
Netýká se rodičů, kteří mají zaveden příkaz k úhradě na účet ZŠ. Školné za ŠD lze též platit na účet školy, informace o čísle účtu u p. družinářky nebo u účetní školy.