Čtenářský kroužek

I tento školní rok máme v nabídce čtenářský kroužek. Děti si zde nacvičují čtenářské dovednosti, práci s textem a porozumění čteného.
Formou různých her procvičují paměť, slovní zásobu, pohotovost, hledání v textu….
Díky dramatizacím pohádek se učí správnému vyjadřování.
Seznámí se zde se spoustou nových knih, autorů i ilustrátorů. Děti zde mají možnost představovat spolužákům oblíbené knížky a číst z nich různé ukázky. Mgr. Petra Machová