“ČTYŘI ROKY DEVÁTÉHO ROČNÍKU S POSTCROSSINGEM“

Po nástupu na druhý stupeň jsme se s naší třídní paní učitelkou zapojili do projektu Postcrossing. Projekt je založen na posílání a přijímání pohlednic z různých koutů světa. Nyní, když opouštíme školu, se jak se třídou, tak s projektem loučíme a rekapitulujeme, co nového jsme zažili. Za dobu jeho trvání jsme odeslali 62 a obdrželi 63 pohlednic. Nakonec […]

Den dětí aneb Honba za bludišťáky

Žáci 9. ročníku na Den dětí připravili zábavný program pro ostatní žáky školy. Bylo nachystáno 10 stanovišť, na kterých žáci plnili různé úkoly. Za splnění úkolu získávali bludišťáky pro svůj tým. V průběhu hry si také každý tým vymyslel svůj vlastní název, který si pak napsal na obálku s bludišťáky. Nejvíce děti bavilo stanoviště pod vedením Aleše, […]

Přírodovědný program na Blatinách

Ve středu 22. 6. navštívily děti 2. a 4. ročníku přírodovědný program. Ten probíhal v terénu – na Blatinách, byl věnovaný bezobratlým, zvláště vodním organizmům, živáčkům na louce a v půdě. Děti se seznámily s obyvateli vodních toků a rybníčků. Objevovaly bezobratlé živočichy i v půdě v lese. Určovaly je podle klíčů, porovnávaly a malovaly. Nechyběly ani […]

Projektový den

15. 6. se děti z 1. a 2. třídy zúčastnily projektového dne. Tento den byl zaměřený na novou výtvarnou techniku – netradiční použití barev (létající barvy). Každé z dětí si techniku vyzkoušelo a nenásilnou a hravou formou vyzkoušely propojování a míchání barev, chování barev při odstředivé síle. Všichni si domů odnesli krásně nazdobenou tašku. Mimo […]