Rok 2021/2022
Život Marie Terezie

Život Marie Terezie

V pondělí 15. 11. 2021 k nám přijela na návštěvu sama panovnice, císařovna Svaté říše římské národa německého, Královna Uherska, Česka, Chorvatska a Slavonie, arcivévodkyně Rakouska, vévodkyně Parmy a Piacenzy a velkovévodkyně Toskánska – Marie Terezie, aby zábavně a poutavě seznámila poddané (žáky 2. stupně) se svým životem. Být císařovnou, porodit 16 dětí, neustále cestovat po Evropě, vymýšlet reformy, stavět vojsko pro válku a sehnat drahé polovičky pro své mnohačetné potomstvo není nic jednoduchého.

V poutavém vyprávění jsme se setkali se slavnými osobnostmi z historie – pruským králem Fridrichem II. Velikým, francouzským králem Ludvíkem XV. a XVI., Madame Pompadour, Václavem Antonínem Kounicem či Josefem II. Během povídání se i naši žáci stali některým z panovníků nebo dětí Marie Terezie. Dozvěděli jsme se zajímavosti z jejich osobního života, o kterých se rozhodně v učebnicích dějepisu nedočtete.