Rok 2015
Žákovské výtvory

Žákovské výtvory

V rámci oblastí „ Člověk a svět práce“ (ČaSP) a Umění a kultura (UaK) naši mladší i starší žáci vlastnoručně vytvářejí i vyrábějí velmi pěkné výkresy a výrobky. Mohou zde vyjádřit své vlastní vnímání okolního světa zvolenou výtvarnou technikou, vyzkoušet si, jak se pracuje s různým drobným i technickým materiálem nebo od začátku vypěstovat pěknou květinu. Dítě má úžasnou představivost, fantazii a touhu nám ukázat jak vidí svět. Tím se také postupně připravuje, rozvíjí a zdokonaluje pro svůj budoucí život. Budeme vám postupně představovat většinu žákovských prací tak, jak budou vznikat. V první ukázce jsou hejkalové žáků 4. ročníku, ozdoby z papíru žáků 3.-5.ročníku a zavařování. Miroslav Vaňáč

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.