Konference o globálním oteplování – Agenda 21 a Zdraví 2020

Žáci 9.ročníku uspořádali zajímavou konferenci na téma Zdravý životní styl, globální oteplování a obnovitelné zdroje energie. Konference proběhla v nově vybavené třídě, do které jsme zakoupili nový žákovský nábytek . Nábytek jsme mohli zakoupit díky dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020. V rámci tohoto projektu jsme mohli také hradit provoz bazénu při jarním plavání žáků a zážitkové programy na prevenci sociálně patologických jevů, které pro naše žáky realizovaly pracovnice společnosti Portima – Centrum prevence CéPéČko z Nového Města na Moravě. Věra Matějů

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.