Rok 2023/2024
ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Pondělí 4. 9. 2023

1.ročník                 7,45 – 8,30

2.– 9.ročník          7,45 – 9,25

Zájemci o oběd na tento den ve školní jídelně si jej mohou objednat během první vyučovací hodiny, vedoucí ŠJ bude obcházet třídy a zjišťovat.

Školní družina bude mít provoz do 13 hodin.

 

Úterý 5. 9. 2023

1.stupeň                7,45 – 11,20

2.stupeň                7,45 – 12,15

Běžný provoz školní družiny do 16 hodin. 

 

Od středy 6. 9. 2023 výuka dle rozvrhu.