• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
ERASMUS AKCE
„Prohlubujme čtenářství na základní škole!“ Ukončení projektu Erasmus+

„Prohlubujme čtenářství na základní škole!“ Ukončení projektu Erasmus+

Od roku 2016 se snažíme systematicky pracovat s českou i anglickou literaturou. Chceme prohlubovat čtenářství  a čtenářskou gramotnost na naší škole tak, že se cíleně zaměřujeme u všech žáků na podporu čtení, vzbuzování zvědavosti a zájmu o knihy. Z tohoto důvodu jsme vyslali dva účastníky na metodické kurzy do zahraničí, aby se zde naučili něco nového a tyto nově nabyté vědomosti a dovednosti pak mohli předávat jak žákům, tak i učitelům v naší škole. Zaměřili jsme se i na smysluplnější začlenění žáků s inkluzí. Začali jsme více používat ICT ve výuce a v celé škole zdůrazňujeme a vedeme žáky i ostatní zaměstnance k udržitelnosti při své práci se žáky.

S tím vším souvisí i vzdělávání managementu školy, kdy jsme díky mobilitě stínování poznali vzdělávací systém slovenské školy – ZŠ Sliač. Získané vědomosti ze stínování vedení školy upravilo na naše konkrétní potřeby a využili jsme příkladů dobré praxe a ty jsme také implementovali do systému naší školy.

Projekt byl pro nás přínosem, protože se všichni účastníci:

– dozvěděli se více o Evropě, Evropské unii a evropských hodnotách

– dozvěděli se více o nových a užitečných způsobech využití ICT a v práci začali více využívat tyto technologie

– naučili nové praktické dovednosti důležité pro současnou práci a profesní rozvoj

– lepšili si obecné znalosti v nejen v předmětu, který vyučují, ale i ve svých profesních oblastech

– získali nové nápady, jak přizpůsobit stávající kompetence pro svou práci pro rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků

– zlepšili své kariérní možnosti pobytem v zahraničí

– ředitelka školy si zlepšila své organizační, manažerské a vůdčí dovednosti

 

Některé účastníky ovlivnila jejich zkušenost s mobilitou tak, že:

– dozvěděli se více o otázkách životního prostředí, klimatu a udržitelnosti

– změnili své návyky, aby se staly udržitelnější

– pobytem v zahraničí lépe pochopili diverzitu současné společnosti