Projektový den

15. 6. se děti z 1. a 2. třídy zúčastnily projektového dne. Tento den byl zaměřený na novou výtvarnou techniku – netradiční použití barev (létající barvy). Každé z dětí si techniku vyzkoušelo a nenásilnou a hravou formou vyzkoušely propojování a míchání barev, chování barev při odstředivé síle. Všichni si domů odnesli krásně nazdobenou tašku. Mimo tvoření si zajezdily po chodbě na zvláštních vozících a ve třídě si pohrály se spoustou didaktických pomůcek a stavebnic. Všichni si netradiční dopoledne moc užili.