Rok 2021/2022
Přírodovědný program na Blatinách

Přírodovědný program na Blatinách

Ve středu 22. 6. navštívily děti 2. a 4. ročníku přírodovědný program. Ten probíhal v terénu – na Blatinách, byl věnovaný bezobratlým, zvláště vodním organizmům, živáčkům na louce a v půdě. Děti se seznámily s obyvateli vodních toků a rybníčků. Objevovaly bezobratlé živočichy i v půdě v lese. Určovaly je podle klíčů, porovnávaly a malovaly. Nechyběly ani tvořivé aktivity a hry.