Rok 2020/2021
Projekt ke Dni Země

Projekt ke Dni Země

S žáky 6. ročníku jsme si udělali projekt ke Dni Země. Každý se vydal samostatně uklidit lokalitu poblíž svého domova, případně zhlédl film s ekologickou tematikou. Dále se děti rozdělily do tří skupin, ve kterých vypracovaly různé úkoly. První skupina seznámila ostatní spolužáky se stránkou zmapujto.cz a podívala se, co se na stránkách píše o Sněžném. Druhá skupina hledala na internetu články o ekologii a informovala o nich ostatní. Třetí skupina uspořádala anketu pro spolužáky z 2. stupně, která se týkala toho, co každý z nich dělá pro lepší životní prostředí. Na závěr pak žáci napsali své příběhy o stromech.

S projektem jsme si dali velkou práci a bavil nás, i když jsme ho zpracovávali v rámci distanční výuky. Zde se můžete podívat na výsledek: Projekt ke Dni Země