• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Program primární prevence 5. ročník

Program primární prevence 5. ročník

Programy primární prevence jsou zaměřeny na pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí, vytváření zdravého sebepojetí žáků, problematiku vztahů v kolektivu, prevenci šikany, prevenci užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování.

Kryšpín, špína, špindíra

Program specificky zaměřený na primární prevenci šikany. Klade si za cíl posílení třídních vazeb a spolupráce. Žáci se dozvědí základní informace o projevech šikany mezi vrstevníky. Mají možnost uvědomit si rozdíl mezi škádlením a šikanou. Dozví se, jaké jsou možnosti obrany a pomoci. Programem provází příběh na motiv knihy – Útěk Kryšpína N. od spisovatelky Ivony Březinové.