Organizace konzultačních hodin od 8. června

        (s platností od 8. do 30. června, může se změnit dle situace, sledujte pravidelně web školy)

  • konzultační hodiny pro žáky 6. – 9. ročníku budou probíhat v době 7.45 – 11.20 (4 vyučovací hodiny)
  • informujte, prosím, do 1. 6. včetně, třídního učitele o tom, zda se vaše dítě zúčastní konzultačních hodin a zda se bude stravovat ve školní jídelně
  • online výuka pro žáky 6. – 9. ročníku od 8. června nebude

Rozpis konzultačních hodin