Rok 2019/2020
VÝUKA NA DÁLKU

VÝUKA NA DÁLKU

Dnešním dnem, to je 11. 5. 2020, začínáme už 9. týden výuky na dálku. Donedávna nikoho z nás nenapadlo, že by taková věc mohla nastat. Jak jsme si se vzniklou situací poradili ve sněženské škole a jaké to je, když si ze dne na den místo s žáky „povídáme“ s počítačem?

Na začátku je nutno podotknout, že každý učitel se s výukou na dálku vyrovnává různě. Někdo si zvykl rychle, někomu nový styl práce dokonce vyhovuje, jiný se s vypětím všech sil snaží kombinovat péči o rodinu a vlastní děti s výukou svých žáků.

Způsob práce, který v naší škole praktikujeme, vznikal postupně tak, aby vyhovoval všem zúčastněným, to znamená žákům, jejich rodičům i nám učitelům. Jsme rádi za veškeré připomínky a nápady, které jsme dostali a které dostáváme, snažíme se na ně co nejrychleji reagovat.

Paní učitelky na prvním stupni pracují každá se svojí třídou a s žáky, respektive s jejich rodiči, jsou v kontaktu neustále. Pro komunikaci používají různé aplikace, například WhatsApp, Skype, Google classroom, e-mail. Úkoly pečlivě vybírají tak, aby rozvíjely všechny potřebné kompetence a aby bavily celou rodinu.

Na druhém stupni používají žáci i učitelé k výuce své účty v Microsoft Office, především pak aplikace Outlook a Teams. Žáci dostávají nové materiály vždy v pondělí dopoledne. Zprávu se stručným přehledem látky posílají učitelé také rodičům, aby měli o vzdělávání svých náctiletých dětí přehled. Během týdne se mohou žáci dobrovolně účastnit online výuky, která je rozplánována tak, aby se předměty navzájem nekryly. Všechny třídy mají jednou týdně také třídnickou online hodinku. Komunikace mezi žáky a učiteli probíhá neustále dle potřeb žáků.

Výuka na dálku s sebou přináší pozitiva i negativa. Někteří žáci jako pozitivní vnímají to, že si mohou sami plánovat denní program, učí se, kdy sami chtějí a mají dostatek volného času. Jsou ale i žáci, kteří si s vlastním plánováním neumí poradit, a jejich práce není efektivní. Online výuka je výborná možnost, kdy se alespoň část třídy může na chvíli setkat, nicméně internetové připojení nefunguje vždy a všude tak, jak by mělo, a spojení není pokaždé kvalitní. Výuku na dálku nevnímají všichni žáci stejně. Někteří plní své úkoly velice pečlivě a jejich práce jsou výborné. Jiní chtějí mít rychle hotovo, úkoly posílají s chybami, ušpiněné, zmuchlané a s opravou se nenamáhají. Poslední skupinku tvoří žáci, kteří pro jistotu nedělají nic. Otázkou je, jak tyto výkony hodnotit, aby to bylo spravedlivé a jakým způsobem bude probíhat výuka od září, kdy se do škol vrátí žáci s naprosto odlišnými dovednostmi. A takto bychom mohli pokračovat dál.

Jisté je, že pro nás všechny je toto období velkou zkušeností. Vnímejme ji pozitivně a snažme se poučit se z případných chyb. Pracujme tak, abychom byli s výsledkem svého snažení spokojení.

Za učitelský sbor Mgr. Lenka Bartoňová