Rok 2015
Den vážky

Den vážky

V týdnu od 8.1. do 11.1. 2018 jsme v první třídě slavili Dny vážky!
Náplň činnosti:
– Kde žijí vážky? Pověsili jsme si obrázek rybníka u lesa, louky, volné přírody.
– Oblékli jsme si masky vážky a vyprávěli si, čím je vlastně tělo vážky tvořeno.
– Zpívali jsme písničky o vážkách, tančili jsme, jako bychom napodobovali jejich let.
(Písně Letí vážky, Vyletěly vážky, Leden, Komáři se ženili, Žabička zelená).
– Povídali jsme si o vývoji vážky, prožívali jsme jej formou hry.
Vyprávění o vážkách v pravěku.
– Co je potravou vážek? A kdo se jimi živí ?
Vyprávění s obrázky, hra „Život u rybníka“.
– Vyrobili jsme si obří vážku z PET lahve a dalších materiálů.
– Soutěž 4 skupin: Co vidí vážky? Hra s plněním úkolů, dolepováním detailů do obrázku.
– V tělocvičně jsme běhali – „létali nad rybníkem“, hráli jsme hru „Komáři, chyťte se“, lovili jsme potravu -„mouchy“, chodili jsme po kladince – jako po stéble rákosí, šplhali jsme vysoko po větvích – na tyč a na žebřiny, v běhu jsme měnili směr podle pokynů.
– Ve třídě- další hry – Kam se vážka schovala a pozor na žabičky.
– Četli jsme další zajímavosti o vážkách a nakonec jsme zkusili napsat o nich svoje vlastní vyprávění, nakreslit obrázky.
Děti byly šikovné a spokojené, pohrály si a zase se o vážkách dozvěděly nové věci.
Anna Šimonová

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.