Rok 2021/2022
Beseda s paní farářkou Mgr. Martinou Kadlecovou

Beseda s paní farářkou Mgr. Martinou Kadlecovou

Během října se na základní škole ZŠ Sněžné uskutečnila beseda s paní farářkou Mgr. Martinou Kadlecovou. Paní farářka besedovala společně s žáky v rámci hodin dějepisu a vlastivědy. Tématem besedy bylo povídání o zajímavostech, které provází opravu evangelického kostela ve Sněžném.  Během besedy měli žáci možnost shlédnout i část zajímavých fotografií z průběhu oprav kostela, např. výměna hrotnice. V rámci besedy jsme měli společně možnost si prohlédnout i mince a přečíst si pamětní listy z let 1911 a 1938.