Rok 2021/2022
Den stromů v 1. třídě

Den stromů v 1. třídě

Den stromů jsme oslavili povídáním o životě stromů od semínka až po důležitost starých a ztrouchnivělých stromů. Nezapomněli jsme ani na Lukasovu zpívající lípu v Telecím. A překrásné vylisované listy dubu ožily na papíře, kde se nám zabydleli ježečci.