• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2021/2022
Adaptační kurz pro 6. ročník

Adaptační kurz pro 6. ročník

Poslední dva prázdninové dny strávila naše 6. třída na adaptačním kurzu ve Skleném pod vedením pana Libora Procházky. Celé dva dny byly věnovány poznávání se navzájem, a to nejen nového spolužáka a nové třídní paní učitelky, ale i stávajících žáků. Celý program byl pečlivě připraven a děti se hravou formou učili respektovat všechny své spolužáky. Jelikož se nám program velmi líbil, navázali jsme na něj dalším preventivním programem, který se konal 6. října a zaměřoval se opět na posilování pozitivních vztahů v rámci třídního kolektivu. I tentokrát byl program profesionálně a zábavně připraven, díky tomu si z těchto akcí odnášíme krásné zážitky a těšíme na další spolupráci.