Rok 2019/2020
Zápis

Zápis

Zápis k povinnému vzdělávání pro školní rok 2020-21.

Zápis k povinnému vzdělávání proběhne od 7.4. do 17.4.2020.

úterý 7.dubna 2020 od 12 do 17 hodin se uskuteční v ředitelně školy zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2020/21 s osobním podáním dokumentů zákonným zástupcem. Zápis lze také uskutečnit bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole, kdy dokumenty budou zaslány datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem či poštou.

 

ZAPISOVANÉ DĚTI: NAROZENÉ OD 1.ZÁŘÍ 2013 DO 31.SRPNA 2014 A TI, CO MĚLI ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

 

Při osobním podání zákonný zástupce vezme s sebou k zápisu:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisový list
  • Rodný list dítěte

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, také žádost o odklad školní docházky doloženou školským poradenským zařízením a dětským(odborným) lékařem.

 

Pokud budete zasílat dokumenty k zápisu datovou schránkou, poštou či emailem s elektronickým podpisem, termín pro zaslání těchto dokumentů je do 17.dubna 2020.

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy v oddíle Ke stažení, vytištěné si je můžete vyzvednout v úředních hodinách / pondělí 13,30 – 16,30, středa 7 – 10/v kanceláři Městyse Sněžné do 30.3.2020