ERASMUS
Záložky do knihy – pokračování

Záložky do knihy – pokračování

V druhém listopadovém týdnu přišel do naší školy balík od našeho přiděleného partnera ZŠ a MŠ Olešná, Žilinský kraj, Slovenská republika. Jak jsme informovali v měsíci říjnu, zapojili jsme se do projektu podporující čtení a čtenářskou gramotnost u dětí. Také bychom rádi navázali partnerskou spolupráci s touto školou ze Slovenska. Naši slovenští přátelé poslali našim žákům krásné a různorodé záložky, milé dárky a knihu s pohádkami z jejich regionu. Žáci pátého ročníku ZŠ Olešná také odpověděli na dopisy našich páťáků. Společně jsme si je přečetli, přestože se někteří žáci potýkali se slovenštinou. Všichni byli moc spokojeni a domluvili jsme se, že každý žák na svůj dopis slovenskému kamarádovi odpoví. Byli bychom moc rádi, kdyby vznikla nová přátelství se slovenskými dětmi. O tom, jak projekt bude pokračovat, vás budeme informovat.