ERASMUS
Záložka do knihy spojuje školy 2019

Záložka do knihy spojuje školy 2019

V průběhu měsíce října jsme se zapojili do česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, který spolupořádají Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Téma letošního ročníku bylo: List za listem – baví mě číst. Smyslem projektu je podpořit děti ve čtení a možnost navázat přátelství s jiným žákem ze Slovenska. Byla nám přidělená ZŠ Olešná, Žilinský okres. Tato škola je svým uspořádáním a velikostí velmi podobná té naší. Navštěvuje ji 99 žáků a je školou rodinného typu. Byli bychom rádi, kdybychom s touto školou navázali do budoucna přátelskou spolupráci. Téma letošního ročníku žáci zpracovávali nejrůznějšími výtvarnými technikami, např. lepením, kreslením, otiskem listů, tiskáním … . Žáci z pátého ročníku také napsali dětem ze Slovenska dopisy, kde se každý krátce představil a napsal něco o sobě, naší škole a našem regionu. Vyrobené záložky jsme zabalili do balíku. Ještě jsme přiložili knihu o našem kraji, almanach, propisovací tužky. A teď už nám nezbývá nic jiného, než se těšit, jaké záložky dostanou naše děti ze Slovenska.