Výsledky „zvláštního“ zápisu dětí do MŠ a ZŠ

Výsledky „zvláštního zápisu“ dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 podle registračních čísel

1. Přijat k povinnému vzdělávání

2. Přijat k povinnému vzdělávání

 

Sněžné 13.6.2022                                                                                      Mgr. Jitka Preislerová, řed. školy