• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2015
Ukončení 1. pololetí

Ukončení 1. pololetí

První pololetí školního roku 2015/16 bylo ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2016 rozdáním výpisu z vysvědčení. Nikdo z našich žáků nepropadá, naopak na 2. stupni bylo z 38 hodnocených žáků 10 žáků s vyznamenáním, tzn. že neměli žádnou trojku a průměr známek byl do 1,5. Žákům bylo celkem uděleno 25 pochval, a to některým za realizaci projektu z EU OP-VK výzvy 57 Dílny a dalším za reprezentaci školy – absolvování olympiády z anglického jazyka a z dějepisu.