• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2021/2022
Slavnostní ocenění nejlepších čtenářů – 4. ročník

Slavnostní ocenění nejlepších čtenářů – 4. ročník

Ve středu 26. ledna 2022 se žáci ze čtvrté třídy vypravili na úřad městyse, kde na ně čekala v multifunkčním sále nová paní knihovnice a kde proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších čtenářů. Všichni žáci si pečlivě, od začátku školního roku, vedli své čtenářské deníčky a zapisovali si obsah přečtených knih, který vždy doplnili krásným obrázkem. Paní knihovnice nejprve všechny přivítala a všechny žáky pochválila za to, jak hezky si deníčky vedou. Hovořila s žáky o tom, jak je čtení důležité a potřebné. Také zmínila, že od konce března již bude ve Sněžném otevřena nová knihovna. Pak už došlo na slíbené vyhlášení třech nejlepších, kteří dostali krásné dárky. Drobnou sladkou odměnu dostali i ostatní žáci, aby jim to nebylo líto. Poté byly nachystány soutěže a kvízy spojené se čtením  a s porozuměním textu. Všechny aktivity byly zábavné a žáky bavily.