• reditelstvi@zsnezne.cz
  • 566 664 620
Rok 2020/2021
Slavnostní ocenění nejlepších čtenářských deníků

Slavnostní ocenění nejlepších čtenářských deníků

V úterý, 22. 6. 2021, proběhlo v naší škole slavnostní ocenění třídní soutěže „O nejlepší čtenářský deník.“  Soutěž probíhala po dobu dvou let. Zúčastnění žáci si vždy po přečtení knihy zapsali do čtenářského deníku název knihy, jméno autora a stručný obsah, který většina žáků doplnila obrázkem typickým pro danou knihu.  Třídní učitelka žáky v této činnosti po celé období trvání podporovala a motivovala je ke čtení i v době uzavřených škol z důvodu pandemie Covidu-19. V naší škole shledáváme čtení a čtenářskou gramotnost jako velmi důležitou dovednost. Soutěž byla zakončena slavnostním předáním hodnotných cen. Paní starostka společně s místní knihovnicí, paní Balabánovou, vybraly tři nejlepší čtenářské deníky. Oceněni ale byli po zásluze všichni žáci 5. ročníku, získali drobné upomínkové předměty a poukázky do místní cukrárny. Nakonec paní starostka poděkovala všem zúčastněným a vyjádřila jim velkou podporu v zálibě číst i nadále. S žáky se společně velmi těšíme na otevření nové knihovny ve zrekonstruované budově úřadu městyse Sněžné.