Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu Čtenářská gramotnost, jehož cílem je naučit žáky správně číst a rozumět nejen literatuře, ale textům obecně. V tomto školním roce v naší škole vznikne vedoucí centrum, kde se budou setkávat učitelé z okolních škol a společnými silami budou vytvářet, zkoušet a také hodnotit nové metody práce.

Abychom věděly, jak takové vedoucí centrum vytvořit a kde hledat inspiraci, zúčastnily jsme se dvoudenního semináře v Pardubicích.

Už teď se těšíme na první setkání s našimi novými kolegy a na práci, která nás čeká.

Jitka Bláhová, Lenka Bartoňová