Rok 2020/2021
Po prázdninách do školky!

Po prázdninách do školky!

Po dlouhé dvouměsíční pauze naše školka opět mohla otevřít bránu a rozveselit tak nové prostory dětským smíchem. Celé letní prázdniny probíhala, nejen ve školce, rekonstrukce, která dala všem místnostem zbrusu nové kabátky. Chvíli jsme se všichni báli, zda je vůbec možné vše dokončit a stihnout, ale všechno dobře dopadlo a 1. září jsme s radostí mohli přivítat všechny děti.

I tento školní rok mají obě třídy zpracované celoroční projekty. Ve třídě Žabiček, kterou navštěvují mladší děti, nese celoroční projekt název „Se zvířátky, hop a skok, prožijeme skvělý rok!“ a ve třídě Soviček, kterou navštěvují starší děti, se projekt nazývá „Sovičkové dobrodružství s kočičími kamarády.“ Třídu Žabiček bude každý týden navštěvovat nějaké zvířátko, které děti seznámí s určitým tématem, a ve třídě Soviček se budou celý rok u různých témat střídat hravá a chytrá koťata.

Celé září se neslo v duchu seznamování a adaptace dětí na nové prostředí. Prvních 14 dnů se v obou třídách děti seznamovaly s režimem školky, školkovými pravidly, novými kamarády, novým prostředním, hračkami a učily se kouzelná slovíčka. V druhé polovině září navštívil třídu Žabiček ježeček Bodlinka, který vzal kamarády do ovocného sadu, dále šnek Rychlík, který děti seznámil s různými houbami, a posledním zářijovým zvířecím kamarádem byla myška Hrabalka, která vzala děti na zeleninové pole. Třída Soviček dováděla s koťaty na zahrádce, takže jejich hlavní náplní se také stalo ovoce se zeleninou. Obě třídy si připravily výborný ovocný salát, aby je v tomto proměnlivém počasí neskolila žádná nemoc. Oddělení starších dětí také začalo jezdit od 21. září do Nového Města na Moravě na plavání. Vodu si děti náramně užívají a hodiny plavání jsou úžasným začátkem nového týdne.

Od začátku školního roku se dětem také pomaličku začínají plnit jejich portfolia, jelikož máme děti šikovné a tvořivé. Kromě výtvarných a pracovních činností jsme v září také zpívali, učili se nové básničky, tancovali, cvičili, naučili se spoustu nových her, hráli si na pískovišti a prolézačkách, chodili na procházky a pozorovali měnící se přírodu. Čas ve školce si neustále užíváme naplno, občas je to naše dovádění slyšet až na školní chodbě.

Září nám uteklo jako voda a už teď se všichni těšíme na říjnové dobrodružství.

Mgr. Sandra Peňázová