Rok 2015
Pan Adolf Dudek ve škole

Pan Adolf Dudek ve škole

V rámci projektu Česko čte dětem jsme si do školy pozvali známého ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka. V zábavné dvouhodinovce představil žákům něco ze svého umění. Ty mladší přesvědčil o tom, že každý umí kreslit, pokud zvládne čtyři tvary – kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník, protože z nich se vlastně veškeré kreslení skládá. Starším zase předvedl, jak proporcionálně vypadá lidská postava, pokusili se ji dle jeho zajímavého návodu nakreslit. Věřím, že se všem žákům jeho vystoupení velmi líbilo.

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.