Ohlédnutí za oslavami 120 let školy

V sobotu 16. června jsme si ve Sněžném připomněli 120. výročí zahájení výuky v současné budově školy. Oslavy jsme plánovali s půlročním předstihem. Ve škole byly připraveny různé výstavky o historii i o současnosti školy, které učitelé pro hosty připravili. Kdo se přijel v tento den do Sněžného a do školy podívat, mohl si připomenout činnost dramatického a folklorního souboru, prohlédnout si školní kroniky, všechna čísla školního časopisu, současné i historické učební pomůcky, staré učebnice, fotografie všech abiturientů za posledních 20 let i práce žáků. V kulturním programu, který probíhal na náměstí v parku, se představily děti z mateřské školy a žáci základní školy, hudbou ho obohatila kapela Hlinečanka. Zájemci si mohli odnést svůj portrét od karikaturisty pana Lubomíra Vaňka a almanach, ve kterém je popsáno posledních 20 školních let. Celé slavnostní odpoledne velmi pohotově moderoval pan František Haněl, o tombolu se svědomitě postaraly členky Klubu seniorů, o občerstvení místní hasiči a kuchařky ze školy. Všem organizátorům i dobrovolníkům patří veliké poděkování za úspěšné zvládnutí celých oslav a všem sponzorům za poskytnuté finanční i věcné dary. Z výtěžku oslav budou zakoupeny do celé školy nové dveře.
Průběh oslav byl naplánován, ale s čím jsem nepočítala, bylo vystoupení „Sněženek“, s kterými jsem zhruba před 30 lety soubor zakládala. V přísném utajení si nacvičily pásmo, které tančily před 20 lety při stém výročí. Jejich vystoupení s názvem Horácká kola bylo pro mě velmi dojemné, protože jsem si oživila krásné chvíle, které jsme se souborem zažily, a zavzpomínala na dobu, kdy byl náš soubor na vysoké úrovni a úspěšně reprezentoval naši školu i obec. Velmi ráda jsem si s nimi na závěr zazpívala a jsem ráda, že i jim vzpomínky na školní léta plná zpěvu, tance a cestování zůstala v srdcích. Byla to krásná doba. Zapsala Mgr. Věra Matějů

S P O N Z O Ř I
Děkujeme všem podnikatelům, firmám, rodičům, organizacím i okolním obcím za poskytnuté sponzorské dary.
Mgr. Šimonová Anna, Sněžné
Mgr. Hanzlová Alena, Sněžné
Charvát Martin, Kadov
Navrátilová Vendula, Krásné
RC Káně Vařejčka Roman, Hlinsko
Fa LISS, Rožnov pod Radhoštěm
Fa Energizer, ČR
Bukáčková Eva, Sněžné
Klimeš Jiří, Krásné
Odvárka Jan, Svratka
KHB Svratka
Hotel Gaudeamus, Blatiny
Tobiáš Jaromír, Spělkov
Mgr. Preislerová Jitka, Sněžné
Nečasová Hana, Rokytno
Mgr. Štegnerová Eva, Sněžné
THT Polička
VZP
Sporten, Nové Město n. Mor.
HARAM, Sněžné
Pavelková, Kuklík
Penzion Kukla, Kuklík
Hostinec u Šlechtů, Milovy
Penzion Selský dvůr, Daňkovice
Polanský Josef, Sněžné
Mrkosová Lucie, Spělkov
Kubíková Simona, Daňkovice
Kučerová Věra, Sněžné
Kovo Kubík, Sněžné
Kalina Pavel, Kuklík
Autoopravna Dufek, Sněžné
Balabán Libor, Sněžné
Mgr. Matějů Věra, Sněžné
Mošner David, Křižánky
Kovo Koukola, Žďár nad Sáz.
Kadeřnictví Irena Šedá, Sněžné
Procházka Ladislav, Křižánky
MUDr. Marcela Koutská, zubní lékařka
Preisler Martin, voda, top., plyn, Pomezí
DINST, Fr. Mucha, Nové Město n. Mor.
Zobač Jaroslav, Daňkovice
Alpines centrum, Sněžné
Truhlářství Kocka, p. Kocanda, Kuklík
Cukrárna, Ladislava Vašková, Sněžné
Dobrůtky z Vysočiny, Taťána Nečasová, Sněžné
Juračka Jaroslav, Kadov
Obec Kadov
Obec Líšná
TvJ Sokol Sněžné
Humlíček Josef, Fryšava
Ostření Lankaš, Polnička
Papírnictví Iva Dostálová, Nové Město na Mor.
Občerstvení U Kolouška, H. Hoskovcová, Samotín
Ekofarma Rakovi, Kuklík
Obec Kuklík
Mgr. Markéta Straková, Žďár nad Sázavou
Sedmikráska, Hana Urbánková, Jimramovské Paseky
COOP, provozovna Sněžné
Kadeřnictví Dana Zobačová, Křižánky
Penzion U Martina, p. Charvát, Rokytno

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.