Rok 2015
Olympiáda z anglického jazyka na 1. stupni

Olympiáda z anglického jazyka na 1. stupni

V pondělí 28.1.2019 se konalo školní kolo olympiády z anglického jazyka /pouze žáci 5. ročníku /. V porotě zasedly Mgr. Ladislava Buchtová a Mgr. Veronika Josková – jako host z jiné školy. Přihlášených bylo sedm žáků, ale nakonec se olympiády zúčastnili pouze tři žáci, z důvodu nemoci ostatních přihlášených. Všichni zúčastnění si doma museli připravit písemně pět témat a ty se pak naučit zpaměti. Témata byla – 1. moje rodina, 2. můj kamarád, 3. moje oblíbené zvíře, 4. oblíbené sporty, 5. město, vesnice, kde bydlím. Samotná olympiáda probíhala tak, že nejprve žáci měli poslechové cvičení, kde doplňovali informace z toho, co slyšeli v poslechu. Dále museli popisovat obrázek a vše bylo zakončeno konverzací na vylosované téma a doplňkové otázky zkoušejících. Všichni zúčastnění žáci byli moc šikovní a budeme se na ně opět těšit při olympiádě v příštím školním roce.