Návštěva knihovny – 4. ročník

Ve čtvrtek 28.11. se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili knihovnické lekce s názvem – Žáček žáčkům. Žáci se seznámili s životem a dílem Jiřího Žáčka. Luštili hádanky, procvičovali   jazykolamy, tvořili rýmy a vyslechli  Popletenou pohádku. Dále byli seznámeni s knihovnicko-bibliografickou přípravou mladých čtenářů, tzn. řazením knih v knihovně, literaturou naučnou a krásnou, mezinárodním desetinným tříděním, elektronickým katalogem knihovny.