Rok 2015
Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Sněžné

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Sněžné

logo

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Sněžné, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001296

 

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 700.510,- Kč hradíme tyto aktivity:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Chůva – personální podpora MŠ
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ