Rok 2021/2022
Liga proti rakovině – 25. ročník

Liga proti rakovině – 25. ročník

V období od 29. září do 1. října se žáci 9. ročníku podíleli na prodeji květin ke 25. ročníku Českého dne proti rakovině. Všem lidem, kteří si od nás květinku zakoupili a díky kterým se podařilo vybrat 5 310 Kč, děkujeme.