Rok 2015
Konverzační soutěž z Aj

Konverzační soutěž z Aj

Dne 29.1.2018 se v naší škole uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce.

Přihlášení  žáci byli rozděleni do tří kategorií.

– první kategorie – 5. ročník – zúčastnili se tři žáci,

– druhá kategorie – 6., 7. ročník  – zúčastnili se tři žáci

– třetí kategorie – 8., 9. ročník – zúčastnili se dva žáci.

Soutěž byla rozdělena do tří  částí:

Písemná část  – poslech s porozuměním / 2x /

Ústní část – krátké představení, konverzace na zadané téma

Ústní část – popis obrázku

Každý účastník si připravil konverzační témata v následujícím rozmezí:

* kategorie nula  / 5 až 10 vět /

* první  kategorie  / 10 až 14 vět /

* druhá  kategorie  / 14 až 18 vět /

Konverzační témata:

Kategorie:

První –  1. Friends, people 2. Pets, animals 3. My school, class, classroom 4. Daily routine 5. Sport, free time activities 6. House, flat 7. My town, favourite town 8. Clothes 9.Holidays

Druhá –  1.My friend 2. Kind of living, compare with GB 3. Animals, nature 4. Space 5. Future – your future, world´s future 6. Transport 7. Natural disaster, dangerous situation 8. Great Britain 9. Trip to London 10. USA + New York, Washington 11. Famous people 12. Festivals, customs, holidays 13. At the doctors

Žáci si zodpovědně připravili zadaná témata. Úroveň soutěže byla velmi dobrá.

Do okresního kola postoupili tito žáci:

1. kategorie – Gabriela Šlechtová

2. kategorie – Otto Procházka

Přejeme jim hodně štěstí v okresním kole.

Porota: Mgr. Ladislava Buchtová, Mgr. Markéta Straková a paní Věra Machalová.