Rok 2015
Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 16. 1. 2017 se v naší škole uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce.

Přihlášení  žáci byli rozděleni do tří kategorií. V kategorii I.A / 5. ročník / se zúčastnili tři

žáci, v kategorii II.A / 6., 7. ročník / se zúčastnili čtyři žáci a v kategorii III.A / 8., 9. ročník/

také čtyři žáci.

Soutěž byla rozdělena do tří  částí:

Písemná část  – poslech s porozuměním / 2x /

Ústní část – krátké představení, konverzace na zadané téma

Ústní část – popis obrázku

Každý účastník si připravil konverzační témata v následujícím rozmezí:

* kategorie I. A    / 5 až 10 vět /

* kategorie II. A  / 10 až 14 vět /

* kategorie III. A / 14 až 18 vět /

Konverzační témata:

Kategorie I. A / ročník 5. /

 1. My family. House, home and family life.
 2. My free time, hobbies.
 3. Animals.
 4. My village, town, country.

Kategorie II. A / ročník 6., 7. /

 1. Sports and games.
 2. Food and meals. At a restaurant.
 3. Going on holiday. Tourism.
 4. Holidays, festivals, celebrations.
 5. Daily routine. Daily programme.

Kategorie III.A / ročník 8., 9. /

 1. Fashion and clothes.
 2. Seasons of the year.
 3. Health and illnesses.
 4. My favorite writer, singer, book, film.

Porota: Mgr. Ladislava Buchtová, Mgr. Markéta Straková a paní Věra Machalová.

Žáci si zodpovědně připravili zadaná témata. Úroveň soutěže byla velmi dobrá.

Vítězkami soutěže byly Veronika Buchtová a Jitka Hloušková, které se ještě musely podrobit

užšímu přezkoušení. Vítězka školního kola konverzační soutěže se v únoru zúčastní okresního

kola ve Žďáru nad  Sázavou.

Z každé školy se může zúčastnit pouze jeden žák. Po společném přezkoušení byla vybrána

Veronika Buchtová.

Popřejme jí hodně štěstí v okresním kole.